Antikvarie.com

Byggnadsantikvarien hjälper till vid renovering/ombyggnad med att lyfta fram/bevara byggnandens kvaliteter.Vi erbjuder:

Inventering och dokumentation
Färganalys och förslag till färgsättning
Åtgärdsförslag för restaurering och renovering
Skisser och ritningar för Bygglovsansökan
Projektledning av hantverkare
Inredning

Vi arbetar också fram program till BRF/Företag för hur de kan underhålla och restaurera värdefulla miljöer.

Kom gärna in till vårt showroom på Wallingatan 30(norrabantorget) 

Christina Andersson
Byggnadsantikvarie & Certifierad Inredare
Sakunning kontrollant av kulturvärden enligt PBL

0708-120917
christina@antikvarie.com